Αρχική σελίδα

Η ΓΕΩΡΕΤ Ε.Π.Ε. () παράγει, αντιπροσωπεύει και πωλεί κατά αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία τα προϊόντα της Keystone Retaining Walls, Inc. Πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ή διαμόρφωσης, ενσωματώνοντας την τεχνική της οπλισμένης γης.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 και πέρα από την παραγωγή και πώληση των στοιχείων σκυροδέματος, παρέχει κατά περίπτωση και  μελετητικές, τεχνικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή τοιχίων από οπλισμένη γη με στοιχεία Keystone.