Γεώπλεγμα

Από την αρχή της δεκαετίας του '80, η τεχνολογία των γεωπλεγμάτων έχει συμβάλλει στην επιτυχή και αποτελεσματική κατασκευή τοιχίων από οπλισμένη γη. Η σύγχρονη σχεδιαστική μεθοδολογία συνδυάζει για την κατασκευή κάθε τοιχίου από οπλισμένη γη, εργαστηριακές δοκιμές για την αντοχή σύνδεσης των στοιχείων KEYSTONE με διάφορους τύπους γεωπλεγμάτων. Τα γεωπλέγματα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ή από υψηλής αντοχής πολυεστερικές ίνες.

Οι βασικές ιδιότητες των γεωπλεγμάτων περιλαμβάνουν:

  • Υψηλή Εφελκυστική Αντοχή
  • Μακροπρόθεσμη Αντοχή στον Ερπυσμό
  • Ανοικτή γεωμετρία για τη συναρμολόγηση – Μη διασπάσιμα
  • Μεγάλη Διαθεσιμότητα

Τα πλεονεκτήματα των κατασκευών που έχουν ενισχυθεί με γεωπλέγματα περιλαμβάνουν:

  • Η οικονομική κατασκευή χάρη στη χρήση ενός ευρύτερου φάσματος εδαφών για την κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος, ελαχιστοποιεί την ανάγκη για μεταφορά επίλεκτων υλικών πλήρωσης.
  • Γρήγορη κατασκευή τοιχίων χωρίς την αναμονή σύνθετων κατασκευαστικών σχεδίων, τη διαμόρφωση και τοποθέτηση χάλυβα και τον χρόνο ωρίμανσης του σκυροδέματος. Το τοιχίο και το επίχωμα πλήρωσης κατασκευάζονται ταυτόχρονα.
  • Ελαχιστοποιούν την ανάγκη για βαθιές εκσκαφές και θεμελιώσεις, εξαιτίας την ευκαμψίας που διαθέτουν έναντι των άκαμπτων δομικών στοιχείων.
  • Παρέχουν υψηλή αντοχή και μακροπρόθεσμη αντοχή στα διαβρωτικά αποτελέσματα του νερού, των μικροοργανισμών και των αλκαλικών ή όξινων εδαφών.
 1. Προετοιμάστε την στρώση επιπέδωσης του εδάφους
 2. Τοποθετήστε το γεώπλεγμα
 3. Συνεχίστε με τις επόμενες σειρές